Pingstvän, EFS eller lärjunge?

Under de senaste åren har frågan om vad man som kristen tillhör blivit allt mer omtalad och debatterad. Är man en Pingstvän? Kopplar man mot Livets Ord? Tillhör ens församling EFS, är man en del av EFK eller är man ”Simple Church”?

Bara i dagarna så kan man i tidningen Dagen läsa om hur pingstförsamlingen United ansöker om medlemskap i EFS och hur stora reaktionerna blir av ett sådant steg. För ett par år sedan så kunde man också höra om Ulf och Birgitta Ekmans konvertering från Livets Ord till Katolska Kyrkan, vilket skapade rubriker i princip hela landet! Anledningen till dessa enorma reaktioner är ofta att vi skapat identiteter utifrån vilka sammanhang vi tillhör. Vi ÄR Katoliker, vi ÄR Pingstvänner och vi ÄR enkla församlingar. Om man med dessa trender i minnet samtidigt läser Paulus ord i 1 korintierbrevet, där han i princip beskriver samma skeende som vi har i Sverige nu, så måste frågan ställas: Har vi troende i Sverige hamnat lika fel idag som korintierna hamnade då? Har vi delat upp Kristus? Svaret på den frågan kan inte bli annat än ”Ja”.

Lösningarna på detta problem är säkert många, men själva grundlösning är att vi slutar ha vår identitet i sammanhanget och börjar ha den i Jesus. Vi behöver sluta tala om oss själva och våra församlingar, för att istället börja prata om den vi tror på och följer! Vi är lärjungar till Jesus! Vi är gemenskaper av lärjungar, som lever tillsammans och för att visa på allt Jesus gjort!

Vi tror att nyckelordet kring detta är ”Lärjungar”. Vi ser oss själva som en del av EFK och vi ser oss även som en del av rörelsen ”Enkla församlingar/Simple Church”, men ärligt talat – vi har absolut inget som helst intresse av att vare sig sprida det vidare eller vara förespråkare för dem. Däremot har vi ett enormt intresse av att sprida berättelsen om Jesus, vad Han gjort och gör, hur Han är och vår relation med Honom. Vi vill bygga våra liv på Honom, men också vår gemenskap med andra troende på hans ord. Vi är och kommer alltid att vara lärjungar till Jesus!