Frågor från tidningen Direkt

För ett par dagar sedan blev vi kontaktade av Evangeliska Frikyrkan där de i sin tidning Direkt ville lyfta ett antal olika församlingar runt om i Sverige, hur de är och bygger församling. Vi blev en av dem som de ville lyfta fram och ställde några bra frågor till oss om just församlingsbyggande. För den nyfikne vill vi även lyfta fram frågorna här och våra försök till svar.

Vad är typiskt för er församling? Vad kännetecknar er församling?

Det vi primärt anser känneteckna vår församling på Råby (en stadsdel i Västerås) är vår vision och tillvägagångssätt att bygga församling. Vi vill göra Jesus känd, älskad och efterföljd – precis som alla andra församlingar i Sverige. Det är vår grund. Det som däremot är viktigt för oss är att vi drömmer och arbetar för en rörelse av lärjungar, som i sin tur gör lärjungar, som i sin tur gör lärjungar osv. För vår församling blir därför en konsekvens att vi inte försöker få fler människor till vår befintliga församling, utan vi vill istället ständigt bygga nya församlingar utifrån människors befintliga gemenskaper.

Utifrån detta blir även ett kännetecken att vi ser varje troende som en missionär, varje lärjunge som en början till en samhällsförvandlande Jesusrörelse.

Andra kännetecken är även att vi medvetet bygger församling liten (12-15 pers) och istället arbetar mot startandet av nya små församlingar, som relaterar till varandra genom nätverkande. Vi poängterar det lilla, försöker hålla saker så enkelt som möjligt men försöker höja ribban kring hur Jesus kan få vara Herre över hela våra liv.

Hur tänker ni kring för vem ni bygger församling?

Det kan kanske verka underförstått, men för oss är det oerhört viktigt att poängtera att Jesus är den som bygger sin församling – inte vi. Kanske lite märkande på ord, men ändå väldigt viktigt för oss.

Vad vi då menar är att bygga församling främst sker genom att (1) lyssna till Jesus och (2) lyda honom. Det vi tycker oss se och höra Jesus säga är att han är oerhört intresserad av de människor som inte hört talas om honom. Jesus verkar vara mer angelägen att hitta 1 förlorat får mer än att skydda de 99 skyddade och hittade. Vi ser därför Jesus sändande till de förlorade som själva grunden till församlingens existens.

Varför är församling viktig? Varför behövs församling?

För oss är församling ungefär samma sak som en familj, vilka har fått ett gemensamt uppdrag till att predika om Jesus och göra lärjungar till honom.

Därför är gemenskapen med andra troende oerhört viktig, då vi behöver varandra för att bära och stötta varandra men också för att tillsammans visa världen vem Jesus är.