Husförsamlingar

Att vi brinner för husförsamlingar är kanske inte en överraskning, med tanke på vårt namn. Men vad menar vi egentligen med husförsamlingar? Är det mini-församlingar som vi pressar in i ett hus? Inte riktigt, låt oss förklara…

4-puzzle-piecesEn husförsamling är en gemenskap av människor som vill leva som efterföljare (lärjungar) till Jesus, som vill växa i detta lärjungaskap och göra andra till lärjungar. Syftet med gemenskapen är att den ska uppmuntra och utmana till ett liv i efterföljelse av Jesus Kristus. Det är inte ett liv som levs vid speciella tidpunkter eller på särskilda platser utan är ständigt pågående i vår vardag. Detta liv tror vi är menat att leva tillsammans med andra och inte enskilt. Därför förutsätter ett liv format kring Jesus, en nära gemenskap med andra troende.

Husförsamlingen präglas därför av öppenhet till varandra, nära gemenskap och delande av livet och vardagen. Guds kärlek och omsorg genomsyrar allt och skapar en gemenskap som är upplyftande och helande.

Att vara lärjunge till Jesus innebär ett liv i mission. Gud sände Jesus till världen och på samma sätt sänder Jesus oss. Detta är husförsamlingens fokus – att vi överlåter oss till varandra för att fullfölja det uppdrag Jesus gett oss, nämligen att hela världen ska få höra om vem han är.

1Husförsamlingen träffas regelbundet, antingen i ett hem eller på annan naturlig plats, för att tillsammans äta, lovsjunga Gud, läsa bibeln och be ihop. Storleken på församlingen kan variera från 3 -20 personer. En husförsamling har en eller helst två ledare som bär huvudansvaret. Samtidigt är det en gemenskap där alla aktivt bidrar och på det sättet växer i gåvor och funktioner.