Visionen

Vår vision och dröm är att se en växande rörelse utav lärjungar till Jesus. Egentligen ingenting nytt eller annorlunda, utan bara det som Jesus från första början instruerade sina lärjungar att leva för. Några saker tror vi ändå behöver ett kortfattat förtydligande…

pendulum-newton-as-earth-symbolizing-risk-dynamics-fragility-etc-dark-background-60760791För oss är det viktigt att poängtera att vi drömmer om en rörelse. Guds rike är ingenting statiskt, som gör att människor och saker förblir som de alltid varit. Guds rike är likt en rörelse, där saker förändras och förvandlas till det bättre. Det här tror vi behöver genomsyra alla delar utav vad vi är och gör. I våra individuella liv, våra gemenskaper men även våra uppbyggda strukturer. I våra enskilda liv handlar det om att inte sätta oss själva i för stort centrum eller att knyta upp saker för hårt kring oss själva. I våra gemenskaper betyder det att älska varandra och uppmuntra varandra att leda människor till Jesus, inte primärt till våra egna gemenskaper. I våra strukturer innebär det att låta varje församling få stå på sina egna ben, vara beroende av Jesus men ändå nätverka och vara beroende av fler liknande församlingar.

Vad som också är viktigt att poängtera är att vi egentligen inte drömmer om fler husförsamlingar. Vi drömmer om fler lärjungar till Jesus! Lärjungar som helhjärtat lever sina liv för Honom och som i sin tur tränar nya lärjungar, vilka vidare tränar fler lärjungar. Som en följd av detta är vi övertygade att det kommer växa fram fler och fler husförsamlingar på plats efter plats.

Vi upplever att Gud har kallat oss till Västerås med detta syfte och vi arbetar för att få se detta bli verklighet i vår stad, vår region – Mälardalen – och utöver världen.