Vad är egentligen en kyrka?

Någonting som är viktigt för oss är att varje församling inte existerar för sig själv, utan den är till för att vittna om vem Jesus är. Bibeln beskriver församling utifrån ordet Ekklesia, vilket betyder ”kallade ut ur/till”. Församlingen är kallade ut ur mörker och död, till Jesus som är ljus och liv, men den är också kallad ut till de förlorade för att vittna om Honom.

Denna video beskriver bra hur vi tänker kyrka – en grupp av lärjungar utsända av Jesus till en värld som desperat behöver hans hjälp.