Frågor från tidningen Direkt

För ett par dagar sedan blev vi kontaktade av Evangeliska Frikyrkan där de i sin tidning Direkt ville lyfta ett antal olika församlingar runt om i Sverige, hur de är och bygger församling. Vi blev en av dem som de ville lyfta fram och ställde några bra frågor till oss om just församlingsbyggande. För den nyfikne vill vi även lyfta fram frågorna här och våra försök till svar.

Vad är typiskt för er församling? Vad kännetecknar er församling?

Det vi primärt anser känneteckna vår församling på Råby (en stadsdel i Västerås) är vår vision och tillvägagångssätt att bygga församling. Vi vill göra Jesus känd, älskad och efterföljd – precis som alla andra församlingar i Sverige. Det är vår grund. Det som däremot är viktigt för oss är att vi drömmer och arbetar för en rörelse av lärjungar, som i sin tur gör lärjungar, som i sin tur gör lärjungar osv. För vår församling blir därför en konsekvens att vi inte försöker få fler människor till vår befintliga församling, utan vi vill istället ständigt bygga nya församlingar utifrån människors befintliga gemenskaper.

Utifrån detta blir även ett kännetecken att vi ser varje troende som en missionär, varje lärjunge som en början till en samhällsförvandlande Jesusrörelse.

Andra kännetecken är även att vi medvetet bygger församling liten (12-15 pers) och istället arbetar mot startandet av nya små församlingar, som relaterar till varandra genom nätverkande. Vi poängterar det lilla, försöker hålla saker så enkelt som möjligt men försöker höja ribban kring hur Jesus kan få vara Herre över hela våra liv.

Hur tänker ni kring för vem ni bygger församling?

Det kan kanske verka underförstått, men för oss är det oerhört viktigt att poängtera att Jesus är den som bygger sin församling – inte vi. Kanske lite märkande på ord, men ändå väldigt viktigt för oss.

Vad vi då menar är att bygga församling främst sker genom att (1) lyssna till Jesus och (2) lyda honom. Det vi tycker oss se och höra Jesus säga är att han är oerhört intresserad av de människor som inte hört talas om honom. Jesus verkar vara mer angelägen att hitta 1 förlorat får mer än att skydda de 99 skyddade och hittade. Vi ser därför Jesus sändande till de förlorade som själva grunden till församlingens existens.

Varför är församling viktig? Varför behövs församling?

För oss är församling ungefär samma sak som en familj, vilka har fått ett gemensamt uppdrag till att predika om Jesus och göra lärjungar till honom.

Därför är gemenskapen med andra troende oerhört viktig, då vi behöver varandra för att bära och stötta varandra men också för att tillsammans visa världen vem Jesus är.

 

Vad är Kyrka?

Ibland hamnar vi i samtal och diskussioner med andra människor kring begreppet ”kyrka”. Vad står det i bibeln om kyrkan? Syftar det på en byggnad eller har det en annan betydelse? Är vår uppfattning om kyrkan idag, förenlig med nya testamentets undervisning om den?

kyrkan-skuren-e1417499995931Vår erfarenhet är att det ofta kan vara känsligt att prata om detta.  Man trampar på något vis alltid på ömma tår och hamnar lätt i skyttegravarna där man slänger bibelverser fram och tillbaka. Trots denna risk vill vi ändå skriva några rader om just kyrkan.

Läser man gamla testamentet är det väldigt tydligt att templet var Guds boning, Guds plats på jorden. Det var i templet Guds närvaro fanns, det var i templet man tillbad och lovsjöng honom och Gud själv uppmanade sitt folk att bygga upp templet när det förstörts och raserats, inte försumma denna plats utan tvärtom överlåta sig till den.

Detta formar lätt vår bild av vad kyrka är idag. Vi har en tendens att bara byta ut ordet tempel till kyrka. Kyrkan är byggnaden vi möts i för att prisa och lovsjunga Gud, det är i kyrkan vi får uppleva Guds närvaro och härlighet, det är kyrkan vi måste få folk att komma till för att få möta Jesus osv.

MEN… har vi detta tankesätt så gör vi en gigantisk miss av vad som faktiskt händer när Jesus äntrar scenen! Allting förändras ju i och med honom! Ta bara det som händer i samma stund Jesus dör på korset. Tidigare var det bara översteprästen som vid vissa tillfällen kunde gå in i det allra heligaste (den plats i templet där Guds närvaro fanns). Men vad händer i det ögonblick Jesus dör? (Matt 27:51) Hela förlåten i templet brister mitt itu, ända uppifrån och ner. Plötsligt är det vidöppet! Det är som att Gud själv ropar ut att från och med nu är hans härlighet och närvaro inte längre begränsad till en viss plats.

church-picIstället är nya testamentet väldigt tydlig med att nu är det vi som är Guds tempel. Du och jag som tror på Jesus är den plats där Guds närvaro och härlighet vilar. (1 kor 6:19) Våra kyrkobyggnader är i sig själva helt oväsentliga för det är inte där Guds närvaro är. Den är i oss som tror!!! Om människor ska få upptäcka vem Jesus är och bli förvandlade av honom så finns det ingen anledning att ta dem till en kyrkobyggnad. Om människor behöver uppleva ett helande i sin kropp så måste de inte vänta tills det blir gudstjänst! Där du och jag, som Jesu lärjungar, finns och lever våra liv varje dag – t.ex. på bussen till jobbet, på själva jobbet, i mataffären eller i hemmet – där är platsen för att möta Gud, där är platsen för att tillbe honom, där är hans närvaro – för vi är hans tempel!

Med det sagt menar vi inte att livet med Jesus är något ensamrace där man inte behöver någon annan. (Det är nu vi börjar närma oss själva kärnan). När vi läser nya testamentet ser vi nämligen att kyrka, eller ”församling” som är det ord som oftast används = gemenskap av troende! Det handlar inte om byggnader, verksamheter, föreningar, medlemsregister, tider och klockslag, gudstjänster m.m. Det handlar om en gemenskap av människor som följer Jesus och som vill stötta och hjälpa varandra att fullfölja det uppdrag han gett oss – att göra alla folk till lärjungar.

Läser man igenom apostlagärningarna så ser man vidare att det är gemenskaper som träffas ofta och delar livet med varandra, de prisar Gud tillsammans, ber och lovsjunger och läser skrifterna, delar Herrens måltid tillsammans, hjälper de som har det svårt, berättar om Jesus, botar sjuka och befriar de som är besatta.  That my friend, is CHURCH!!!

h41Vi vet att alla inte delar denna syn på vad kyrka är och några kanske känner sig provocerade av vissa saker vi skrivit. Men vi tror på fullaste allvar att om vi ska få se fler och fler bli lärjungar till Jesus i Sverige idag så är det en sak som är viktig att komma ihåg:

Ju mer vi satsar på att dra in folk i kyrkan, desto mer missar vi hela poängen. Det är vi som ska riva väggarna och gå ut! Och om vi gör det… och om vi börjar leva kyrka, utanför våra kyrkor så kan otroligt spännande saker hända runt omkring oss!

Församlingshelg

I helgen har vi församlingshelg och förutom härlig gemenskap med varandra så är temat ”Församling och lärjungaskap”. Två saker som egentligen inte går att särskilja, då den ena alltid innefattar den andra. Församlingen består av lärjungar och lärjungaskap förutsätter en församling.

Några av de frågor vi kommer att ställa oss själva är:

  • Hur bör våra församlingar se ut, där vi älskar, uppmuntrar och utmanar varandra och där vi lever efter Apg 2:38–47?5Ws-e1370486025299
  • Om vår uppgift är att göra lärjungar – är det då fel att prata om att plantera nya församlingar?
  • Hur tänker vi överlåtelse till en lokal församling? Fokus är ju lärjungaskap, måste man bara vara del av en?
  • Hur stor eller liten kan en församling vara?

Helgen kommer med andra ord att bli underbar!!

Vad är egentligen en kyrka?

Någonting som är viktigt för oss är att varje församling inte existerar för sig själv, utan den är till för att vittna om vem Jesus är. Bibeln beskriver församling utifrån ordet Ekklesia, vilket betyder ”kallade ut ur/till”. Församlingen är kallade ut ur mörker och död, till Jesus som är ljus och liv, men den är också kallad ut till de förlorade för att vittna om Honom.

Denna video beskriver bra hur vi tänker kyrka – en grupp av lärjungar utsända av Jesus till en värld som desperat behöver hans hjälp.